Hos ncmproject forlader vi gerne skrivebordet for at inspicere byggepladsen.
Vores projektstyring er eftertragtet, bl.a. fordi vi sætter en ære i at kommunikere lige godt med alle
– håndværkere såvel som entreprenører.
Opgaverne som projektstyrer er forskellige, men som regel indebærer de, at vi:
Træffer beslutninger på byggepladsen
Sikrer at løsninger og kvalitet bliver som aftalt til sidste detalje
Laver realistiske tidsplaner
Sørger for at overholde tidsplanen
Styrer betalinger/stadeopgørelser for alle entreprenører

Vi udarbejder kontrakt på vegne af bygherren, og vi har gentagne gange af advokater fået ros for vores kontraktarbejde.
Vi har m.a.o. styr på formulering og konsekvenser af garantiforholdene beskrevet i AB92/ABT93.