Vi har udviklet en projektmodel med 3 faser
Fase I – Projektvurdering

Fastlæggelse af ønsker og behov

Vurdering af myndighedskrav

Projekt budget

Fase II – Projekteringsfase

Myndighedsansøgning

Udbudsmateriale

Indhentning af tilbud

Fase III – Gennemførsel og aflevering

Indgåelse af kontrakt med entreprenører

Gennemførsel i henhold til tidsplan

Aflevering af færdigt byggeprojekt, ibrugtagning

Afslutning af økonomi i henhold til budget