Vi har gennemgået bygningerne for at vurdere standen i forbindelse med overvejelser om køb.
Bygningsundersøgelse bestod af
  • Vurdering af ejendommens drift
  • Identifikation af vedligeholdelsesefterslæb
  • Estimering af udgifter til større investeringer på tag, tekniske installationer og tilsvarende de kommende år
  • Udarbejdelse af budget for fremtidige vedligeholdelsesarbejder

Bygherre: Thylander Gruppen

Tilsvarende sager:
  • Diverse ejendomme for Thylander Gruppen
  • Essex ejendomme for BRF Kredit
  • SEAL ejendomme for BRF Kredit