ncmproject project er medlem af Forening af Rådgivende Ingeniør, FRI.

ncmproject har gennem FRI en rådgiverforsikring og kan trække på kompetencer fra øvrige rådgivende ingeniør
med spis kompetencer indenfor konstruktion, varme, ventilation mv.