Ncmproject har rådgivet omkring byggeprojekter siden 1991.

Vores Stifter, Niels Mandrup, konstaterede, at problemer ved byggeri ofte opstod, fordi bygherre og håndværkere talte forbi hinanden. Hans mission var at gøre ncmproject til bindeled imellem de to parter.

Mandrups ideer bar frugt, og i 2004 trådte Martin Pedersen og Søren Christophersen ind som partnere i firmaet.

Siden kom en periode med gentagne udvidelser af staben, og på et tidspunkt nåede vi en grænse. Vi havde flere kunder, men ønsket om personlig kontakt var blevet umuligt at opfylde.

For at leve op til vores værdigrundlag besluttede vi derfor at reducere medarbejderstaben og indgik i stedet tættere samarbejde med eksterne leverandører.

Det betyder, at du som bygherre kan regne med, at kvaliteten af vores sparring og rådgivning er den samme i alle faser af byggeriet. Med den nuværende struktur kan vi som din personlige rådgiver holde os velorienterede, så vi altid er klædt på til at tage forsvarlige beslutninger.

Martin Pedersen

Niels Mandrup

Søren Christophersen